กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest


คำเตือน : โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างให้การช่วยเหลือในการยื่นขอรับทุน กทปส. พบเห็นการเรียกรับเงินโปรดแจ้งเบาะแสให้ทางกองทุนทราบ ทาง inbox facebook: กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

หรือทางโทรศัพท์: 0814458669 หรือ e-mail: btfp@nbtc.go.th ทั้งนี้ เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เอกสารเผยแพร่

ผลงานกองทุน

โครงการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ "สุภาษิต คำ ปัง ปัง” (คำดัง อินเทรนด์)
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท เซเท่น กราฟฟิก แอนด์ มีเดีย จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 3,571,660.00
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการสื่อสร้างสรรค์รางวัลประชาบดี : รายการคนดีใต้ผืนฟ้า
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท ปันฝันปันยิ้ม จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 3,632,650.00
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการสารพัน รู้ทันสื่อ
ปีที่ได้รับทุน : 2561
หน่วยงาน : บริษัท เวิลด์ไวด์ มีเดียเน็ตเวิร์ค จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน รู้เท่าทันสื่อ
งบประมาณ : 3,692,200.40
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการ Thaitive
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท เกรท สตาร์ ดิจิตอล จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 5,932,535.62
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการศึกษาประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และแนวทางการพัฒนาการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินในประเทศไทยหลังการเปลี่ยนผ่าน
ปีที่ได้รับทุน : 2561
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย กระจายเสียง
งบประมาณ : 5,163,573.49
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพ รองรับการระบาดของโรคโควิด-19
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภททุน :   ทุนตามนโยบาย ด้าน วิจัย คลื่นความถี่
งบประมาณ : 18,144,880.00 บาท
ระยะเวลา : 180 วัน
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาบทบาทสื่อมวลชนเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา “รูปแบบสื่อมวลชนกับการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนเปี่ยมล้นคุณค่าแบบวิถีไทยนิยมประชารัฐ"
ปีที่ได้รับทุน : 2564
หน่วยงาน : บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จํากัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย กระจายเสียง
งบประมาณ : 7,476,465.13
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการ GO GREEN เปลี่ยนโลก
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท ยู อีเวนท์ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 6,046,570.00
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการ Young @ Heart Show: Celeb Talk
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท เดียร์ 36 จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 4,819,280.00
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน: รายการลายแทงชุมชน
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท ๒๓๖ โปรดักชั่น จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 4,244,690.00
ระยะเวลา : 365 วัน
ข่าวสารและกิจกรรม
กิจกรรม

27 กันยายน 2564

รางวัลทีวีสีขาว (White Television Awards)

ข่าวสาร

23 กันยายน 2564

เชิญชวนสถานศึกษาร่วมสมัคร โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ STEMLAB

ประกาศเปิดรับยื่น โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 4)