กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ติดต่อเรา
logo-BTFP-Thai-Sky-(3).png กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for the Public Interest

888 ชั้น 6-7 อาคารไอทาวเวอร์ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02 554 8117, 02 554 8140, 02 554 8148, 02 554 8111-114 
โทรสาร 02 554 8100
fb_icon_325x325.png กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ
fb_icon_325x325.png กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ