กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 24 มีนาคม 2564
กทปส. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1) และโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 7)

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-554-8121 และ 02-554-8123

หรือติดตามความเคลื่อนไหวของ กทปส. ได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th/ และ www.facebook.com/BTFPNEWS

คำเตือน : โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างหรือให้คำแนะนำเพื่อหวังผลตอบแทนในการยื่นขอรับการส่งเสริมเงินจากกองทุนฯ