กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

กิจกรรม 12 พฤศจิกายน 2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ครั้งที่ 11/2564

     
         เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 11/2564 ณ โรงแรมวิรันดา รีสอร์ต พัทยา จังหวัดชลบุรี