กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

กิจกรรม 31 พฤษภาคม 2564
ภาพบรรยากาศการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

ภาพบรรยากาศการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ครั้งที่5/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ. ห้องประชุมสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา ชั้น7 อาคารไอทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ทั้งนี้หลังจบการประชุม นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. ได้มอบกระเช้าดอกไม้แก่พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. เนื่องในครบรอบวันคล้ายเกิด วันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา