กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 15 ตุลาคม 2563
รายการ Tamacot สัมผัสการเรียนรู้สิ่งรอบตัวในรูปแบบแอนิเมชัน

วันนี้ กทปส. ขอแนะนำ รายการ Tamacot สัมผัสการเรียนรู้สิ่งรอบตัวในรูปแบบแอนิเมชัน
            ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล รายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยบริษัท ทำมะ อะทำ จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก กทปส.
            รายการมีจำนวน 40 ตอน ความยาว 5 นาที ออกอากาศทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ช่อง true 4U ทุกวันเสาร์ –อาทิตย์ เวลา 6.55 – 7.00 น.