กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 5 มกราคม 2564
กทปส. ขอแนะนำรายการ "แก่งกระจาน สู่มรดกโลก" เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่ 9 ม.ค.2564

โครงการผลิตสารคดี "แก่งกระจาน สู่มรดกโลก" โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด โคแปง กราฟฟิค

           ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินจาก กทปส. โดยโครงการผลิตสารคดีชุด “แก่งกระจาน สู่มรดกโลก” จะเป็นช่องทางในการสื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่องความสำคัญของป่าไม้ ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งป่าต้นน้ำ และสัตว์ป่า รวมไปถึงร่วมผลักดันให้กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยเผยแพร่ให้เห็นความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า พันธุ์พืช ที่มีคุณค่าโดดเด่นในระดับโลกของพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน และเหมาะสมต่อการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิชุมชนกะเหรี่ยงในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่เป็นข้อกังวลของคณะกรรมการมรดกโลก ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ

           ออกอากาศทางช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ทุกวันเสาร์ 10.00-10.30 น. เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่ 9 ม.ค.2564