กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 29 เมษายน 2564
กทปส. ขอแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในช่วงแพร่ระบาดของโควิด19