กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 8 มกราคม 2564
กทปส.’ ทุ่มงบ 12.95 ล้าน จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้ VR

กทปส.’ ทุ่มงบ 12.95 ล้าน จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้ VR https://www.thansettakij.com/content/462223