กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 19 มกราคม 2564
กทปส. หนุนตั้ง'ศูนย์เน็ตชุมชนของคนสูงวัย'นำร่องบ้านพักคนชรา 13 แห่งทั่วไทย

กทปส. หนุนตั้ง'ศูนย์เน็ตชุมชนของคนสูงวัย'นำร่องบ้านพักคนชรา 13 แห่งทั่วไทย
cr. https://splendor-biz.com/2606/