กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 22 มกราคม 2564
สุดเจ๋ง ! กทปส. โชว์ความพร้อมป้องกันแพทย์จากโควิด-19 ระลอกใหม่ “ห้องความดันลบ - หุ่นยนต์ผู้ช่วย” เสริมกำลังทีมแพทย์ รพ.ม.นเรศวร

สุดเจ๋ง ! กทปส. โชว์ความพร้อมป้องกันแพทย์จากโควิด-19 ระลอกใหม่ “ห้องความดันลบ - หุ่นยนต์ผู้ช่วย” เสริมกำลังทีมแพทย์ รพ.ม.นเรศวร

ต้องยอมรับว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ มีแนวโน้มผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งทีมแพทย์ ถือเป็นด่านหน้าในการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ แต่ทว่า จะมีนวัตกรรมใดบ้างที่ช่วยป้องกันทีมแพทย์จากเชื้อดังกล่าวบ้าง ?
 
วันนี้ กทปส. ขอแนะนำนวัตกรรมป้องกันแพทย์ ซึ่งเป็นผลงานการสนับสนุนทุนวิจัย ภายใต้โครงการ “เพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพ รองรับการระบาดของโรคโควิด-19” แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยที่ล่าสุด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) หนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับการอุดหนุนงบฯ รวม 18,144,880 บาท มีความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์ และป้องกันแพทย์จากโควิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผ่าน 2 นวัตกรรม ดังนี้
 
• ห้องแรงดันลบ (Cohort Ward with IoT) ห้องแรงดันลบแบบปรับปรุงจากห้องผู้ป่วยเดิม ด้วยระบบไอโอที (IoT) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย ซึ่งมาพร้อมระบบการแสดงผลในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ช่วยให้ทีมแพทย์สามารถวัดสัญญาณชีพ-สัญญาณสรีระวิทยา ตลอดจนติดตามและประเมินผลการรักษาได้ในระยะไกล (Telemedicine) และเรียลไทม์ (Realtime)
 
• หุ่นยนต์ผู้ช่วย (Robot assistant) หุ่นยนต์ผู้ช่วยหมอ ที่มาพร้อมแอปฯ คัดกรองโรค สำหรับช่วยงานรักษาพยาบาล เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างบุคคล
 
ผู้สนใจขอรับทุนสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่
• เว็บไซต์ https://btfp.nbtc.go.th
• หรือติดต่อ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ถนนวิภาวดีรังสิต โทร. 02-554-8113 และ 02-554-8115
#BTFP #กทปส #กองทุนกสทช #กองทุนวิจัยและพัฒนา
#ห้องแรงดันลบ #หุ่นยนต์ผู้ช่วย