กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 8 มีนาคม 2564
กทปส. เชิญชวนผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อขอนำรายการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ไปเผยแพร่และออกอากาศ

กทปส. เชิญชวนผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อขอนำรายการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ไปเผยแพร่และออกอากาศ

โดยมีรายการที่พร้อมให้ผู้สนใจขอรับไปเผยแพร่ จำนวน 9 รายการ ดังนี้
1) รายการปล(อ)ดหนี้วิถีปราชญ์ | จำนวน 40 ตอน ความยาวตอนละ 30 นาที
2) รายการลุยสยาม | จำนวน 30 ตอน ความยาวตอนละ 25 นาที
3) รายการ เก๋า ดิจิทัล 4.0 | จำนวน 90 ตอน ความยาวตอนละ 5 นาที
4) รายการ Wheel share  | จำนวน 50 ตอน ความยาวตอนละ 25 นาที
5) รายการปันฝันปันยิ้ม | จำนวน 50 ตอน ความยาวตอนละ 25 นาที
6) รายการ “ฅน...หัวใจแกร่ง THE STRONGER” | จำนวน 30 ตอน ความยาวตอนละ 25 นาที
7) รายการก้าวที่กล้า | จำนวน 24 ตอน ความยาวตอนละ 25 นาที
8) รายการสารคดี เพื่อการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและครอบครัวคนไทย | จำนวน 40 ตอน ความยาวตอนละ 25 นาที
9) รายการมะลิจอมแก่น เดอะซีรีย์ | จำนวน 80 ตอน ความยาวตอนละ 5 นาที

หลักเกณฑ์นำรายการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ไปเผยแพร่และออกอากาศ มีรายละเอียดดังนี้
1 นำเสนอแผนการออกอากาศต่อสำนักงาน กสทช. พิจารณา
2 ห้ามดัดแปลงหรือตัดทอนรายการที่นำไปออกอากาศ และต้องมีถ้อยคำปิดท้ายรายการ "รายการนี้เป็นลิขสิทธิ์ของกองทุนฯ"
3 จัดทำรายงานสรุปผลการออกอากาศ ทุก 6 เดือน
4 กำหนดระยะเวลาการอนุญาต 1 ปี ในปีถัดไปหากเป็นการเผยแพร่ที่เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้มีการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่กองทุนฯ

สนใจนำรายการไปออกอากาศสามารถติดต่อได้ที่
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพลักษณ์กองทุนฯ โทร 02-554-8145 , 02-554-8124
กทปส. – กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ