กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 26 มีนาคม 2564
โครงการอากาศยานควบคุมระยะไกลเพื่องานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (สำหรับผู้มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน)

กทปส. และคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินโครงการ เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินโครงการที่ได้รับทุนจาก กทปส.โครงการอากาศยานควบคุมระยะไกลเพื่องานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (สำหรับผู้มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน) ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยมี เรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เข้าร่วมรับฟัง เพื่อร่วมหาแนวทางในการต่อยอดผลงานวิจัยดังกล่าว