กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 14 พฤษภาคม 2564
กสทช. ร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคม ได้ให้การสนับสนุนจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสารเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยcovid-19


📡กสทช. ร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคม ได้ให้การสนับสนุนจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสารเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยcovid-19 สำหรับโรงพยาบาลสนาม ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจรักษา การติดต่อสื่อสารระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ และลดการเสี่ยงของการติดเชื้อแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และส่งผลให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น👩🏻‍⚕️👨🏻‍⚕️
♥️ด้วยความรักและห่วงใยจาก กสทช. และ กทปส.📯
Credit: เพลง 'จะไม่ทิ้งกัน' บอย โกสิยพงษ์