กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 20 พฤษภาคม 2564
กทปส. ได้ให้การสนับสนุนสมาคมคนพิการจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมสร้างตัวตนและทำคอนเทนต์แก่ผู้พิการ ผ่านสื่อออนไลน์ (Influencer)

🧑🏻‍💻กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ (กทปส.) ได้ให้การสนับสนุนสมาคมคนพิการจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมสร้างตัวตนและทำคอนเทนต์แก่ผู้พิการ ผ่านสื่อออนไลน์ (Influencer) โดยมี Influencer ชื่อดัง เข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ต่างๆ และแนะแนวการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อีกด้วย
🧑🏻‍🦽ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยต่อยอดธุรกิจ หรือสร้างรายได้ให้กับผู้พิการจากช่องทางออนไลน์ สามารถนำไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์
🤟🏻ช่วยเหลือ เข้าใจ ให้โอกาส สร้างศักยภาพที่ยั่งยืน🤟🏻
source: https://mgronline.com/business/detail/9640000047857