กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 21 พฤษภาคม 2564
สำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่สำรวจการวางระบบโทรคมนาคม สำหรับโรงพยาบาลสนามเพื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง ณ สถานีกลางบางซื่อ


📯สำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่สำรวจการวางระบบโทรคมนาคม สำหรับโรงพยาบาลสนามเพื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง ณ สถานีกลางบางซื่อ

🏥วันที่ 19 พ.ค. 2564 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล  รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. และนายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ  กสทช. พร้อมคณะผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. ได้ลงพื้นที่สำรวจการวางระบบโทรคมนาคมสำหรับโรงพยาบาลสนามเพื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนกลางร่วมกับผู้ประกอบการโทรคมนาคม บริเวณสถานีกลางบางซื่อที่ใช้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีน สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพด้านการสื่อสารให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการ ณ สถานีกลางบางซื่อ 💉

credit: เพลง 'ฝ่า' คุณจอห์น นูโว

#เราจะผ่านวิกฤตโควิด-19ไปด้วยกัน ♥️