กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 2 มิถุนายน 2564
กสทช. จับมือร่วมกับ 4ค่ายมือถือ คุมคุณภาพสัญญาณ เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ 7 มิ.ย. นี้

      นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 4 ราย ได้แก่ AIS TRUE DTAC และ NT สนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ สถานีกลางบางซื่อ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยสำนักงาน กสทช. การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยทำให้การฉีดวัคซีนของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และของรัฐบาลเป็นไปตามเป้าหมายสูงสุดวันละ 10,000 คนตามที่ตั้งไว้.
      “สำนักงาน กสทช. พร้อมสนับสนุนโยบายของรัฐบาลในการรับมือต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนเป็นนโยบายสำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักงาน กสทช. จะดูแลและกำกับให้ระบบเครือข่ายสื่อสารใช้งานได้อย่างไม่ติดขัด”