กทปส. ขอเชิญหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย ที่สนใจเข้ายื่นข้อเสนอโครงการฯ

ไม่แสดง
กทปส. ขอเชิญ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย ที่สนใจเข้ายื่นข้อเสนอโครงการฯ

เหลือเวลาประมาณ 1 เดือนสำหรับการยื่นขอรับทุนสนับสนุนโครงการประเภท 2 ประจำปี 2561 กทปส. ขอเชิญ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย ที่สนใจเข้ายื่นข้อเสนอโครงการฯ โดยลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 16 กรกฎาคม 2561เวลา 16.30 น.