นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของสำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดสกลนคร

ไม่แสดง
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของสำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดสกลนคร

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของสำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานสื่อสารเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ให้สามารถตอดต่อสื่อสารกันได้ พร้อมมอบอุปกรณ์สื่อสารและถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย
เครดิต : สำนักงาน กสทช. ภาค2

รูปภาพ