ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ของ กทปส.

ไม่แสดง
"กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ของ กทปส."

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ของ กทปส. โดยได้รับเกียรติจากนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการสำนักงาน กสทช. เป็นประธานในงาน พร้อมด้วยนายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุนฯ ร่วมแถลงข่าวการวางกรอบยุทธศาสตร์ 5 ปี และงบประมาณการจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปี 2561 จำนวน 1,500 ล้านบาท โดยมีสื่อมวลชนจากสำนักข่าวต่างๆ เข้าร่วมงาน

รูปภาพ