พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนฯ

ไม่แสดง
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนและการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยมีกองทุน กทปส. ให้การสนับสนุนทุนร่วมกับมูลนิธิบ้านพระยาเฉลิมอากาศในการดำเนินโครงการฯ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

รูปภาพ