ภาพบรรยากาศการจัดงานกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง “แนวทางและหลักเกณฑ์การยื่นขอรับทุนสนับสนุนของ กทปส.”

ไม่แสดง
ภาพบรรยากาศการจัดงานกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง “แนวทางและหลักเกณฑ์การยื่นขอรับทุนสนับสนุนของ กทปส.”

ภาพบรรยากาศการจัดงานกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง “แนวทางและหลักเกณฑ์การยื่นขอรับทุนสนับสนุนของ กทปส.” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

รูปภาพ