พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พบปะสื่อมวลชนและให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของกองทุน กทปส.

ไม่แสดง
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พบปะสื่อมวลชนและให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของกองทุน กทปส.

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พบปะสื่อมวลชนและให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของกองทุน กทปส. และการจัดสรรทุนประเภทต่าง ๆ สถานะเงินกองทุนในปี 2561 จะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้างเพื่อสอดรับกับนวัตกรรมต่อนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมสนองนโยบายขับเคลื่อนภารกิจ USO อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงาน กสทช. ตึกอำนวยการ ทีผ่านมา

รูปภาพ