กทปส. นำทีมโดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณชายหาด และเดินเยี่ยมชมป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

ไม่แสดง
กทปส. นำทีมโดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณชายหาด และเดินเยี่ยมชมป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

กทปส. นำทีมโดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณชายหาด และเดินเยี่ยมชมป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับความรู้จากวิทยากรน่ารักเป็นกันเอง ดูแล ใส่ใจ ทุกขั้นตอน ทำให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีความสุข สนุกสนาน และความอิมเอมส่งท้ายปี

รูปภาพ