นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุน กทปส. นำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

ไม่แสดง
นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุน กทปส. นำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุน กทปส. นำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เข้าพบพลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยพูดคุยหารือเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Internet of Things (IoT) ที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้

รูปภาพ