นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุน กทปส. นำคณะเจ้าหน้าที่ของ กทปส. เข้าสวัสดีปีใหม่ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช.

ไม่แสดง
นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุน กทปส. นำคณะเจ้าหน้าที่ของ กทปส. เข้าสวัสดีปีใหม่ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช.

นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุน กทปส. นำคณะเจ้าหน้าที่ของ กทปส. เข้าสวัสดีปีใหม่ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช.

รูปภาพ