นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุน กทปส. นำคณะเจ้าหน้าที่ของ กทปส. เข้าสวัสดีปีใหม่ พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช.

ไม่แสดง
นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุน กทปส. นำคณะเจ้าหน้าที่ของ กทปส. เข้าสวัสดีปีใหม่ พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช.

นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุน กทปส. นำคณะเจ้าหน้าที่ของ กทปส. เข้าสวัสดีปีใหม่ พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช.

 

รูปภาพ