เบื้องหลังการถ่ายทำ "รายการสร้างงาน-สร้างอาชีพ"

ไม่แสดง

เบื้องหลังการถ่ายทำ "รายการสร้างงาน-สร้างอาชีพ" ซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงการบริหารจัดการภูมิปัญญาอย่างเป็นระบบมาใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างหมู่บ้านและชุมชน โดยการผลิตรายการดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก กทปส. ผลิตโดยบริษัท พีเพิลมีเดีย ทีวี จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวี ในราการ The Village หมู่บ้านต้นคิด ชีวิตต้นแบบ ทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา 06.00 น.- 06.30 น.