กทปส. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการรายการสร้างงาน-สร้างอาชีพ

แสดง
วันที่: 
13 ก.พ. 2561
 กทปส. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า"โครงการรายการสร้างงาน-สร้างอาชีพ "

นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุนฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กทปส. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า"โครงการรายการสร้างงาน-สร้างอาชีพ " โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์สาธารณะ เพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงและประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ได้ถ่ายทำไปแล้ว 17 ตอนจาก 24 ตอน ณ โรงเรียนวัดพุทธเกษม ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

รูปภาพ