พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

ไม่แสดง
พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พร้อมด้วย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
พร้อมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เข้าร่วมการประชุมและศึกษาดูงานที่ NTT Docomo R&D Center at Research and Development Zone Yokosuka Research Park ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ NTT R&D Forum และนำเสนอในเรื่อง IoT (Feasibility study with Amazon by drone, Feasibility study in agriculture, etc) และ VR

รูปภาพ