พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

ไม่แสดง
พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้เข้าเยี่ยม ท่านเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูตไทย ณ สถานเอกอัตรราชทูตไทย ประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาประชุม โดยในการนี้ท่านประธาน กสทช. ได้พูดคุยถึงการดำเนินงานของ สำนักงาน กสทช. ในส่วนภารกิจที่สำคัญด้านต่างๆ รวมถึงการนำเรียนวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาเยือน กรุงโตเกียว เพื่อประชุมหารือร่วมกับ MIC และ NTT ในครั้งนี้

รูปภาพ