ภาพบรรยากาศ พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เข้าพบปะหารือกับ MR. Fumiaki Kobayashi

ไม่แสดง
ภาพบรรยากาศ พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เข้าพบปะหารือกับ MR. Fumiaki Kobayashi

ภาพบรรยากาศ พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เข้าพบปะหารือกับ MR. Fumiaki Kobayashi รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Internal Affairs and Communications : MIC) ในประเด็นเรื่อง USO และ Digital TV ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

รูปภาพ