สำนักงาน กสทช. เปิดตัวศูนย์ USO Net พร้อมให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ

ไม่แสดง
สำนักงาน กสทช. เปิดตัวศูนย์ USO Net พร้อมให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ

สำนักงาน กสทช. เปิดตัวศูนย์ USO Net พร้อมให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ

วันที่ 30 มีนาคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. ร่วมเปิดศูนย์ USO Net ณ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ โดยมีพันเอกเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ และนายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. และผู้บริหารสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมทดสอบระบบการรักษาผู้ป่วยทางไกลผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (e-Hospital 4.0) จากศูนย์ USO Net ไปยังโรงพยาบาลส่วนกลาง ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ 100% ทั่วประเทศในปลายเดือน ส.ค. 2561 นี้

Cr : NBTC Channel #สำนักสื่อสารองค์กร กสทช.

รูปภาพ