นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เป็นประธานในการเปิด “การประชุมเพื่อรับฟังผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G และ 4G ของประชากรไทยและประเมินผลกระทบของการมี 3G และ 4G ต่อเศรษฐกิจไทย”

ไม่แสดง
นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เป็นประธานในการเปิด “การประชุมเพื่อรับฟังผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G และ 4G ของประชากรไทยและประเมินผลกระทบของการมี 3G และ 4G ต่อเศรษฐกิจไทย”

นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นประธานในการเปิด “การประชุมเพื่อรับฟังผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G และ 4G ของประชากรไทยและประเมินผลกระทบของการมี 3G และ 4G ต่อเศรษฐกิจไทย” โดยการประชุมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ของประชากรไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมย่อย 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์