คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ รับฟังการบรรยายสรุปของการดำเนินโครงการพัฒนาการสื่อสารการส่งกระจายเสียงวิทยุภาคภาษาชนเผ่า 7 ชนเผ่า

ไม่แสดง
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ รับฟังการบรรยายสรุปของการดำเนินโครงการพัฒนาการสื่อสารการส่งกระจายเสียงวิทยุภาคภาษาชนเผ่า 7 ชนเผ่า

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของกองทุนวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วย นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุนฯ เข้าเยี่ยมสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (สวท.เชียงใหม่ AM 1476 KHz ) เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปของการดำเนินโครงการพัฒนาการสื่อสารการส่งกระจายเสียงวิทยุภาคภาษาชนเผ่า 7 ชนเผ่าภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยได้แก่ ชนเผ่า ม้ง เมี่ยน ลีซู กะเหรี่ยง อาข่า ลาหู่ ไทยใหญ่ และร่วมออกอากาศสัมภาษณ์สดโดยมีเจ้าหน้าที่จาก สวท.เชียงใหม่ พร้อมนักจัดรายการเผ่าต่างๆ ให้การต้อนรับ @สวท.เชียงใหม่ AM 1476 KHz

 

 

รูปภาพ