กลอนลำล่อง บทบาทหน้าที่ กทปส. โดย สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด

ไม่แสดง
 
สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด
 
กลอนลำล่อง บทบาทหน้าที่ กทปส.
 
คำร้อง/ทำนอง ไพบูลย์ เสียงทอง 
 
หมอแคน สุพัฒน์ เอวสารพัดเด้า