คณะกรรมตรวจรับงานลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาสายอากาศปรับเปลี่ยนความถี่สำหรับระบบวิทยุรู้คิด

ไม่แสดง
คณะกรรมตรวจรับงานลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาสายอากาศปรับเปลี่ยนความถี่สำหรับระบบวิทยุรู้คิด

คณะกรรมตรวจรับงานโครงการพัฒนาสายอากาศปรับเปลี่ยนความถี่สำหรับระบบวิทยุรู้คิด เพื่อแก้ปัญหาการจัดสรรแถบความถี่ที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ได้เข้าตรวจสอบผลงานโครงการฯ และครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการพิจารณาผลงานโครงการฯ ก่อนที่จะมอบให้แก่สำนักงาน กสทช. เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

#สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา #กทปส.

รูปภาพ