นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุนฯ เข้าพบนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ไม่แสดง
นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุนฯ เข้าพบนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เข้าเยี่ยมคารวะนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เพี่อพูดคุยหารือและมอบของที่ระลึก ณ สำนักงบประมาณ เมื่อเร็วๆนี้