กทปส. ขอแนะนำรายการสารคดีเพื่อการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและครอบครัวคนไทย

ไม่แสดง
ขอแนะนำ รายการสารคดี เพื่อการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและครอบครัวคนไทย

วันนี้ กทปส. ขอแนะนำรายการสารคดีเพื่อการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและครอบครัวคนไทย โดยบริษัทเนกซ์ สเตป ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินจาก กทปส. โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาสื่อ เพื่อการเรียนรู้ รวมถึงถ่ายทอดแนวคิดและองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบของรายการสารคดี  โดยผลิตสารคดีชุด “มองไทยจากขอบฟ้าจำนวน 40 ตอน  (ตอนละ 25 นาที ) สารคดีชุด “มองไทยจากขอบฟ้า” จะเป็นสารคดี ที่ถ่ายทำด้วยมุมมองจากทางอากาศทั้งเรื่อง โดยเริ่มจากแผนที่เพื่อให้เห็นจุดที่ตั้งของสถานที่ในตอนนั้นๆ และพาไปชมสถานที่จริงเป็นภาพทางอากาศประกอบการเล่าเรื่องเกร็ดความรู้ในสถานที่นั้น ๆ  โดยในเนื้อหาจะเกี่ยวกับสถานที่สำคัญ ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์   มีรูปแบบการผลิตรายการที่สร้างสรรค์ โดยแนวคิดจะเป็นรายการที่หัวข้อที่คนอยากรู้อยากเห็น และได้รับคำตอบจากการดูรายการสารคดีที่ผลิตขึ้น ตอบสนองการเรียนรู้ ให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัวคนไทย และเป็นการขยายพื้นที่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้มีมากขึ้นทั้งปริมาณ และคุณภาพ  ทั้งนี้ผลผลิตสื่อรายการสารคดีชุด “มองไทยจากขอบฟ้า”  จะเป็นในรูปแบบไฟล์พร้อมเสียงพากย์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ออกอากาศให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวคนไทยได้รับชมอย่างทั่วถึง ผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิตอล และช่องโทรทัศน์ดาวเทียมไปยังกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ

 

รูปภาพ