ขอแนะนำโครงการบ้านไร้เบรกเกอร์ 4.0 ปฏิวัติอุตสาหกรรมการใช้ไฟฟ้าและการป้องกันภัย

ไม่แสดง
ขอแนะนำโครงการบ้านไร้เบรกเกอร์ 4.0 ปฏิวัติอุตสาหกรรมการใช้ไฟฟ้าและการป้องกันภัย

วันนี้ กทปส. ขอแนะนำโครงการบ้านไร้เบรกเกอร์ 4.0 ปฏิวัติอุตสาหกรรมการใช้ไฟฟ้าและการป้องกันภัย  โดยบริษัทเรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจาก กทปส. โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการพัฒนาเบรกเกอร์อัจฉริยะที่ออกสู่พาณิชย์ให้ไปสู่การเป็นตู้รวมไฟฟ้าที่มีความสามารถมากกว่าการป้องกันภัยจากไฟฟ้า เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาทในระยะเวลา 5 ปี พร้อมผลิตแอพพิเคชั่นการจัดการไฟฟ้าและควบคุมสั่งการเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่บ้านและสำนักงานอัจฉริยะที่มีการติดต่อกับผู้ใช้โดยใช้ภาพและสัญลักษณ์ทางกราฟฟิคแสดงผล โดยมีขั้นตอน 1.ออกแบบ Architecture ทำ Template Module & Drivers และจัดทำ coding เพื่อเป็น core function ตัวหลักของการเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 2.ลดขนาด CPU สมองกลควบคุมไฟฟ้าที่มีอยู่ให้เป็น MicroChip 3.คัดสรรเทคโนโลยีกำลังสูงสำหรับการตัดต่อไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ 4.ปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย 5.พัฒนาแอพบนมือถือ 6.พัฒนาส่วน Communication Module เพื่อเป็น Gateway รองรับ Protocol มาตรฐานวิศวกรรม เมื่อแล้วเสร็จโครงการฯ นี้ เกิดการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยเครื่องมือสื่อสารได้รับการปรับปรุงตู้เบรกเกอร์ให้เป็นระบบ Home@Cloud ด้วยมาตรฐานใหม่ให้ทันต่ออุตสาหกรรมสากล (โลก)

รูปภาพ