นายธีระศักดิ์ เชยชื่น กรรมการพิจารณาผลการดำเนินโครงการแคมป์อบรมเส้นทางด้านอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยุการะจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคมสำหรับนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง

ไม่แสดง
นายธีระศักดิ์ เชยชื่น กรรมการพิจารณาผลการดำเนินโครงการแคมป์อบรมเส้นทางด้านอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยุการะจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคมสำหรับนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง

นายธีระศักดิ์ เชยชื่น กรรมการพิจารณาผลการดำเนินโครงการแคมป์อบรมเส้นทางด้านอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยุการะจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคมสำหรับนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง ได้ลงพื้นตรวจเยี่ยมโครงการฯ พร้อมกล่าวแนะนำบทบาทและหน้าที่สำนักงาน กสทช. ณ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จังหวัดตาก

รูปภาพ