โครงการพัฒนาต้นแบบโครงการพัฒนาต้นแบบฟาร์มหมูอัจฉริยะด้วยเครือข่ายสื่อสาร LoRaWAN

ไม่แสดง
โครงการพัฒนาต้นแบบโครงการพัฒนาต้นแบบฟาร์มหมูอัจฉริยะด้วยเครือข่ายสื่อสาร LoRaWAN

วันนี้ กทปส. ขอแนะนำโครงการพัฒนาต้นแบบโครงการพัฒนาต้นแบบฟาร์มหมูอัจฉริยะด้วยเครือข่ายสื่อสาร LoRaWAN โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินจาก กทปส. โครงการนี้จะให้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการฟาร์มหมูตอนแบบสามารถนําเอาเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมาปรับใช้กับฟาร์มของตนเองเป็นการลดต้นทุนจากการเกิดหมูตาย การโกงน้ำหนักหมูขณะซื้อขายการวิเคราะห์หาปริมาณอาหารหมู สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเลี้ยงหมู ส่งเสริมระบบคมนาคม การจัด การโลจิสติกส์และระบบการจัดการพลังงาน และสาธารณูปโภคในฟาร์มหมูให้ดีขึ้น โดยการนำเอาเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคม LoRaWAN และเทคโนโลยีตรวจจับความเคลื่อนไหวของหมู และน้ำหนักหมูเพื่อเป็นตัวช่วยของพนักงานในการดูแลหมูที่มีอาการผิดปกติหรือตายมาปรับใช้กับฟาร์มหมูต้นแบบ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางสื่อสารข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์ชนิดต่างๆ (ตัวตรวจวัดจะใช้เพื่อตรวจวัดข้อมูลทางกายภาพ) เพื่อหาน้ำหนัก ความผิดปกติ ติดตามพฤติกรรมของหมูและพนักงานเลี้ยงหมู ตลอดจนสภาพแวดล้อมและระบบไฟฟ้า โดยแสดงข้อมูลดังกล่าวและปริมาณการซื้อขายหมูบนหน้าเว็บออนไลน์อย่างถูกต้องแม่นยำ

รูปภาพ