พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5 G

ไม่แสดง
พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5 G

พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5 G ระหว่าง สำนักงาน กสทช.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี.กสทช. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กสทช.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัย 3 มหาวิทยาลัย เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G ในพื้นที่ของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย เพื่อการศึกษาการทดสอบและตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และระบบ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G เมื่อวันที่ 20 มิย.62 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

รูปภาพ