กทปส. ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือการให้ทุน ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับทุน

ไม่แสดง
หนังสือคู่มือการให้ทุน กทปส.

หนังสือคู่มือการให้ทุน กทปส.

ามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th/download/detail/1444

สามารถดูผ่าน ebook  ได้ที่ http://online.anyflip.com/kkum/zmnk/mobile/index.html