เหลือเวลาอีกแค่ 16 วันเท่านั้น จะปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ไม่แสดง
เหลือเวลาอีกแค่ 16 วันเท่านั้น จะปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น.

เหลือเวลาอีกแค่ 16 วันเท่านั้น จะปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. สำหรับโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านกิจการโทรคมนาคม ภายใต้กรอบวงเงิน 82,000,000 บาท จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการทดลองการสื่อสารด้วยระบบ 5G สำหรับรถไร้คนขับ โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มการสื่อสารในสถานการณ์เกิดภัยพิบัติ โครงการจัดทำแนวทางพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์ที่ไม่สามารถระบุตัวตน และโครงการประกวดวิสาหกิจเริ่มต้นเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ในการนำระบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้งาน (แทนบัตร Startup)
ผู้สนใจสามารถกรอกแบบคำขอได้ที่ https://fpma.nbtc.go.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-554-8111 และ 02-554-8114 หรือติดตามความเคลื่อนไหวของ กทปส. ได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th/ และ www.facebook.com/BTFPNEWS 

คำเตือน : โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างหรือให้คำแนะนำเพื่อหวังผลตอบแทนในการยื่นขอรับการส่งเสริมเงินจากกองทุนฯ