กทปส. โชว์ “Skan & Go” โปรแกรมล้ำรับมือสู้โควิด-19

ไม่แสดง
กทปส. โชว์ “Skan & Go” โปรแกรมล้ำรับมือสู้โควิด-19

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9630000076905?fbclid=IwAR0ucNLF9vP_W_ndH-TsPZerAtuY7PiupCZqEidF1UKi0nlWqfrRZgFiiw8