ดาวน์โหลด

งานสิ่งพิมพ์

 • ประเภทไฟล์ pdf
  บทความน่าสนใจที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ทำงาน เรื่อง : การจัดทำ TV Rating ในประเทศไทย : ภารกิจท้าทายของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
  19 มิ.ย. 2562 - 13:49
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ pdf
  ประกาศประเภทที่ 2 ครั้งที่ 4 ปี 61
  1 พ.ย. 2561 - 07:57
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อ
  1 พ.ย. 2561 - 07:56
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาอุปกรณ์และระบบสำหรับติดตามสัตว์ป่า
  1 พ.ย. 2561 - 07:55
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศ
  1 พ.ย. 2561 - 07:53
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
  1 พ.ย. 2561 - 07:52
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ winzip
  หนังสือ กทปส. ภารกิจเพื่อสังคมและชุมชน
  29 ส.ค. 2561 - 14:22
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการศึกษาผลการะทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  2 ก.ค. 2561 - 08:25
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการศึกษาและวิจัยทดลองแบบจำลองต้นแบบเมืองนวัตกรรม
  2 ก.ค. 2561 - 08:24
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการทดลองภาคสนาม (Field Trial)
  2 ก.ค. 2561 - 08:23
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0

Pages