ดาวน์โหลด

 • ประเภทไฟล์ pdf
  ประกาศครั้งที่ 7
  31 มี.ค. 2560 - 11:02
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ winzip
  ผลงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ปี 56-57
  13 มี.ค. 2560 - 14:54
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้มีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  13 มี.ค. 2560 - 13:59
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ pdf
  ประกาศครั้งที่6
  26 ธ.ค. 2559 - 15:57
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการ50-54MHz
  23 ธ.ค. 2559 - 14:33
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการการสร้างความตระหนักรู้ในเทคโนโลยีสำหรับคนพิการ
  9 พ.ย. 2559 - 10:01
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ pdf
  ประกาศครั้งที่5
  9 พ.ย. 2559 - 09:47
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบคุณภาพสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดน
  9 พ.ย. 2559 - 09:32
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการพัฒนาต้นแบบสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล พื้นที่ภาคกลาง
  9 พ.ย. 2559 - 08:46
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการจัดทำเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 ศูนย์
  3 ส.ค. 2559 - 08:17
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0

Pages