ดาวน์โหลด

 • ประเภทไฟล์ doc
  แบบคำขอ มาตรา52(4) 2562
  18 ก.ค. 2562 - 10:17
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ doc
  แบบคำขอ มาตรา52(3) 2562
  18 ก.ค. 2562 - 10:16
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ doc
  แบบคำขอ มาตรา52(2) 2562
  18 ก.ค. 2562 - 10:16
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ doc
  แบบคำขอ มาตรา52(1) 2562
  18 ก.ค. 2562 - 10:15
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการพัฒนาแนวคิดการคุ้มครองบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในยุคการหลอมรวมสื่อ
  26 มิ.ย. 2562 - 09:20
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการพัฒนาแนวคิดการคุ้มครองบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในยุคการหลอมรวมสื่อ
  26 มิ.ย. 2562 - 09:19
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมจริยธรรมในการนำเสนอข่าวการเมืองของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  26 มิ.ย. 2562 - 09:19
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการพัฒนาบุคลากรของผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
  26 มิ.ย. 2562 - 09:19
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการพัฒนาระดับความรู้ ความสามารถล่ามภาษามือสำหรับกิจการโทรทัศน์
  26 มิ.ย. 2562 - 09:18
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
  26 มิ.ย. 2562 - 09:15
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0

Pages