กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ติดต่อเรา
logo-BTFP-Thai-Sky-(3).png กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for the Public Interest

888 ชั้น 6-7 อาคารไอทาวเวอร์ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02 554 8145, 02 554 8124, 02 554 8101, 02 930 1584, 02 930 1582, 02 554 8131, 02 930 1580 
โทรสาร 02 554 8100
fb_icon_325x325.png กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ
fb_icon_325x325.png กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ