กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest


คำเตือน : โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างให้การช่วยเหลือในการยื่นขอรับทุน กทปส. พบเห็นการเรียกรับเงินโปรดแจ้งเบาะแสให้ทางกองทุนทราบ ทาง inbox facebook: กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

หรือทางโทรศัพท์: 025548124 หรือ e-mail: btfp@nbtc.go.th ทั้งนี้ เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เอกสารเผยแพร่

ผลงานกองทุน

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการวัดสัญญาณรบกวนอันมีสาเหตุมาจากสถานีวิทยุกระจายเสียง
ปีที่ได้รับทุน : 2558
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน วิจัย กระจายเสียง
งบประมาณ : 8,625,296.00
ระยะเวลา : 730 วัน
Let's be a doctor
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : เดอะ เน็กซ์ เพจ
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 6,864,050.00
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการล่ามภาษามือให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินแบบบูรณาการนำร่อง
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน คุ้มครองผู้บริโภค
งบประมาณ : 5,138,140.00
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการไทยสปิริต
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท วิวไวด์ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 6,688,570.00
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล รายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (กลุ่มเด็กอายุ 3-5 ปี) “รายการบ้านมหัศจรรย์ (Wonder House)”
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท เบสโซ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 4,096,841.99
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการตามรอยลูกเสือ กูลเกื้อวัฒนธรรม นำพาความมั่นคง
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท แฟร์ โอเปอร์เรชั่น จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 3,035,590.00
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ "สุภาษิต คำ ปัง ปัง” (คำดัง อินเทรนด์)
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท เซเท่น กราฟฟิก แอนด์ มีเดีย จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 3,571,660.00
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการสื่อสร้างสรรค์รางวัลประชาบดี : รายการคนดีใต้ผืนฟ้า
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท ปันฝันปันยิ้ม จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 3,632,650.00
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการสารพัน รู้ทันสื่อ
ปีที่ได้รับทุน : 2561
หน่วยงาน : บริษัท เวิลด์ไวด์ มีเดียเน็ตเวิร์ค จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน รู้เท่าทันสื่อ
งบประมาณ : 3,692,200.40
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการ Thaitive
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท เกรท สตาร์ ดิจิตอล จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 5,932,535.62
ระยะเวลา : 365 วัน
ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสาร

20 เมษายน 2565

ประธาน กสทช. และ กสทช. ทำพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 6)

กทปส. จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม