กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest


คำเตือน : โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างให้การช่วยเหลือในการยื่นขอรับทุน กทปส. พบเห็นการเรียกรับเงินโปรดแจ้งเบาะแสให้ทางกองทุนทราบ ทาง inbox facebook: กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

หรือทางโทรศัพท์: 025548124 หรือ e-mail: btfp@nbtc.go.th ทั้งนี้ เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เอกสารเผยแพร่

ผลงานกองทุน

สารคดี "เชื่อมใต้"
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 7,576,495.16
ระยะเวลา : 365
โครงการวิจัยและพัฒนาสถานีโทรทัศน์ชุมชน "พะเยาทีวี"
ปีที่ได้รับทุน : 2558
หน่วยงาน : สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน USO
งบประมาณ : 3,387,456.79 บาท
ระยะเวลา : 730
สารคดี ชุด “SOME ONE หนึ่งในหลาย”
ปีที่ได้รับทุน : 2564
หน่วยงาน : บริษัท สื่อดลใจ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 15,706,691.51 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการใบบุญ เณรน้อย
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : บริษัท เอซ อัพ สลีฟ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 4,940,725.00 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการนำร่องต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในด้านการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาที่มีภารกิจด้านความมั่นคง
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ : 14,202,527.62 บาท
ระยะเวลา : 240 วัน
โครงการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน วิจัย อื่นๆ
งบประมาณ : 7,712,500.00 บาท
ระยะเวลา : 730 วัน
โครงการเสริมสร้างทักษะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Transmedia Storytelling)
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ : 3,310,729.00 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน วิจัย คลื่นความถี่
งบประมาณ : 2,536,628.00 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการระบบออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย คลื่นความถี่
งบประมาณ : 8,483,035.00 บาท
ระยะเวลา : 540 วัน
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกออนไลน์สำหรับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพและป้องกันผลของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอต่อเด็กและวัยรุ่น
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาศักยภาพเด็กไทย และสาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย อื่นๆ
งบประมาณ : 4,420,284.98 บาท
ระยะเวลา : 730 วัน
ข่าวสารและกิจกรรม
กิจกรรม

24 พฤศจิกายน 2566

กทปส. ขอเชิญชวนทุกคนร่วมตอบแบบสำรวจ “การรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)”

ข่าวสาร

16 พฤศจิกายน 2566

“กสทช. เสริมสร้างความรู้ ส่งทุนสร้างสิ่งดีดี”

กิจกรรม

13 พฤศจิกายน 2566

โครงการ Digital Skills for Media Industry