เปิดรับข้อเสนอโครงการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ภายใต้กรอบวงเงินจำนวน 47,000,000 บาท ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น.

 

ข่าวใหม่

รวมเว็บลิงก์