ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 7

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่องโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 7 สำนักงาน กสทช. จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ

ข่าวใหม่

รวมเว็บลิงก์