เปิดรับข้อเสนอโครงการ

กทปส. เปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 7) ภายใต้กรอบวงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น.

 

ข่าวใหม่

รวมเว็บลิงก์