กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest


คำเตือน : โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างให้การช่วยเหลือในการยื่นขอรับทุน กทปส. พบเห็นการเรียกรับเงินโปรดแจ้งเบาะแสให้ทางกองทุนทราบ ทาง inbox facebook: กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

หรือทางโทรศัพท์: 025548124 หรือ e-mail: [email protected] ทั้งนี้ เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เอกสารเผยแพร่

ผลงานกองทุน

โครงการเสียงแห่งสายลม : Wing Song
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท สยาม เอ็นอีเอส จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 6,002,486 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการเปาเปาผจญภัยในโลกนิทาน
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : บริษัท เอลิควอร์ กรุ๊ป จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 5,372,379.65 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการดูแลผู้สูงอายุ Elder Care
ปีที่ได้รับทุน : 2561
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย อื่นๆ
งบประมาณ : 4,012,026.68
ระยะเวลา : 730 วัน
โครงการ เพื่อนกันคนพันธุ์ D
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : บริษัท คิดซน พลัส จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 15,523,025.00 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการส่งเสริมโครงการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล รายการสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) รายการ 5 หมู่ของหนู
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : บริษัท บอสส์เมด จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 4,331,574.00 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการ 5G Freedom
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : บริษัท เก็ท ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 3,974,442.69 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการ รายการ “ปริศนาร่างกาย”
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท เอ็นดู2015 จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 6,763,470
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการ 5G 24 ชั่วโมง
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : บริษัท ไบรท์ทีวี จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 4,598,923.46 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการรถกู้ชีพเก่งด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ
ปีที่ได้รับทุน : 2561
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย อื่นๆ
งบประมาณ : 4,045,135.00
ระยะเวลา : 360 วัน
โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ของกิจการโทรทัศน์ที่ไม่มีการใช้งานในแต่ละพื้นที่ (TV white space)
ปีที่ได้รับทุน : 2558
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian Institute of Technology (AIT)
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน วิจัย กระจายเสียง
งบประมาณ : 3,248,645.93
ระยะเวลา : 365 วัน
ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ เรื่อง โครงการประเภทที่ 2 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3)

ข่าวสาร

20 เมษายน 2565

ประธาน กสทช. และ กสทช. ทำพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 6)