กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest


คำเตือน : โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างให้การช่วยเหลือในการยื่นขอรับทุน กทปส. พบเห็นการเรียกรับเงินโปรดแจ้งเบาะแสให้ทางกองทุนทราบ ทาง inbox facebook: กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

หรือทางโทรศัพท์: 025548124 หรือ e-mail: btfp@nbtc.go.th ทั้งนี้ เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เอกสารเผยแพร่

ผลงานกองทุน

โครงการการผลิต Sitcom รูปแบบเชิงสารคดี (Mockumentary) “บริษัท (ไม่จัด) ฉาก จำกัด” เพื่อความบันเทิงและความรู้เท่าทันสื่อ
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 12,884,833.00 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการจัดทำรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการรู้จักสิทธิและใช้ประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ได้อย่างรู้เท่าทัน
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 4,158,127.00 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
รายการ "จ๊อบคิดส์ พิชิตฝัน"
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท ไคลแม็กซ์แอ็ดเวอร์ไทซิ่งเอเยนซี่ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 6,483,130.00 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการผลิตรายการสารคดี "เพลินทุกจุด ที่สุดสยาม"
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : บริษัท เพอร์เซปชั่น วัน จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 5,622,850.00 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
5G New Life, New Change
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : บริษัท ออลบิซ (2019) จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 6,951,148.00 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
FLY WORM หนอนน้อยผจญภัย
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : บริษัท พีเจ เอาท์ซอสซิ่ง จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 5,870,020.00 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
MY Little Bears เพื่อนหมีแสนสนุก
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : บริษัท ครีเอทีฟ กรุ๊ป สเตชั่น จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 4,944,470.00 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
มะลิจอมแก่น ผจญภัย โควิด-19
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : บริษัท ไอเวลท์ กรุ๊ป จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 4,947,680.00 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศ Blockchain เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม และส่งเสริมผู้บริโภคให้ก้าวไปสู่การเป็นสังคมอัจฉริยะตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน วิจัย โทรคมนาคม / ดิจิตอล
งบประมาณ : 10,275,000.00 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการการบริการการแพทย์โดยใช้ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และเทคโนโลยี Blockchain ในกลุ่มโรคที่เกิดจากการทำงาน และเกี่ยวเนื่องจากการทำงาน
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน วิจัย อื่นๆ
งบประมาณ : 11,362,583.50 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสาร

27 เมษายน 2566

โครงการหอฟอกอากาศอัจฉริยะ

ข่าวสาร

21 เมษายน 2566

คณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการ และเจ้าหน้าที่ กทปส. เยี่ยมชมโครงการยกระดับและปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ข่าวสาร

8 เมษายน 2566

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ